Моргун Марина Миколаївна

Стаж:14
Категория: Первая
Специализация: Отоларингология (ЛОР) детская и взрослая.


Освіта:
1997 – 2000р. Полтавське базове медичне училище, «Сестринська справа».
2000 – 2006 р Українська медична стоматологічна академія м. Полтава, медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа».
2006 – 2008р. навчання в інтернатурі за фахом «Отоларингологія».
2009р. курси підвищення кваліфікації на базі Курського державного медичного університету РФ «Ендоскопічна риносинусохірургія та риносептопластика».
2010р. на базі Харьківської медичної академії післядипломної освіти пройшла навчання та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча отоларингологія».
2012р. Харьківська медична академії післядипломної освіти, ПАЦ. Отримала другу кваліфікаційну категорію.
2013 – 2016р. аспірантура в відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургії НІІ ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченко.
2017р. – курси спеціалізації на базі КНМАПО ім. П. Л. Шупика.
2020р. – Фахова школа «Особливості клінічних проявів, діагностики, лікування ускладнень та супутніх захворювань при інфекційних захворюваннях».
Патент на винахід
«Спосіб оцінки функції слухової труби при наявності перфорації в барабанній перетинці після тимпаностомії» – 2016р.

Власні доповіді на конференціях та публікації у фаховому журналі:
2013 – Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного секреторного середнього отиту, Київ.
2015 – Багатофакторний аналіз результатів лікування пацієнтів на рецидивуючий секреторний середній отит, Львів.
2016 – Динаміка відновлення функції слухової труби у хворих на рецидивуючий секреторний середній отит при різних видах хірургічного лікування, Дніпро.
Практична діяльність діагностика і лікування:
– Гострих та хронічних захворювань носу та приносових пазух (риніт, гайморит, аденоїди, етмоїдит, фронтит, сфеноїдит)
– Гострих та хронічних захворювань вуха (зовнішній отит, середній отит, сенсоневральна приглухуватість, акустичні травми, вушний шум)
– Гострих та хронічних захворювань ротоглотки та гортані (фарингіт, тонзиліт, ларингіт)